Teadusuudis.ee eesmärk on toetada ühiskonna ausat, avatud, fakti- ja teadmistepõhist arengut

Teadusele on omane seisukohtade paljusus ja vaba mõttevahetus. Käesolevas kriisis on nii akadeemilised kui tavameedia väljaanded valdavalt avaldanud vaid valitsevat narratiivi toetavaid artikleid. Teistsuguste seisukohtade levikut piiratakse ka sotsiaalmeedias. Puudub vaba mõttevahetus, valitsevast doktriinist teisiti mõtlevaid teadlasi diskrediteeritakse ja faktikontrollitakse ilma teaduspõhisuseta.

Praegune kriis on nähtav jäämäe tipp palju laiemast ja pikaajalisemast probleemist. Aususkriis ja huvide konflikt on mõjutanud teadust ja meditsiini varjatult juba aastaid.

Teadusuudis.ee eesmärk on kajastada erinevate valdkondade teadusuudiseid. Meie esmafookuses on Covid-kriis, ent soovime avaldada teadusuudiseid ka muudel teemadel. Ootame avaldamiseks erinevate teadusvaldkondade artikleid eesti keeles, samuti kriitilisi sõnavõtte varem ilmunud artiklite teemal. Artiklite avaldamise tingimuseks on viisakas stiil ja argumenteeritus.

Teadusuudis.ee eesmärk on olla sõltumatu, usaldusväärne ja läbipaistev. Teadusuudis.ee töötab käivitusfaasis erinevate valdkondade spetsialistide aja- ja tööpanusest.

Ootame meeskonnaga liituma teadlasi, arste, keeletoimetajaid, tõlkijaid, ka pensionile jäänud erinevate teadusvaldkondade esindajaid ja üliõpilasi. Toimetuse töös on võimalik kaasa lüüa ka anonüümselt.


Kaastööd ja kommentaarid palume saata aadressil toimetus@teadusuudis.ee


Lugupidamisega
Teadusuudis.ee kollektiiv