07.03.2022

Titaandioksiid näomaskides

Belgia teadlased leidsid, et üldkasutamiseks mõeldud näomaskides esineb sageli titaandioksiidi (TiO2) nanoosakesi. TiO2 on sisse hingates potentsiaalne kantserogeen. Uuring avaldati 15.02.2022 väljaande Nature ajakirjas Scientific Reports (artikkel nr 2529).[1] Lisauuringud ja regulatsioonid on hädavajalikud, et ära hoida võimalikke kahjulikke kaugtagajärgi inimeste tervisele.

Erinevate ühekordsete ja taaskasutatavate näomaskide STEM-EDX analüüsides leidus visuaalselt kokkukleepunud, peaaegu sfäärilisi TiO2 osakesi, seda mitte-kootud kangastes, polüestris, polüamiidis ja kahekomponentsetes kangastes. Keskmine osakeste suurus varieerus 89 kuni 184 nm, viidates olulisel määral nano-suuruses osakestele (<100 nm).

TiO2 kogumass, mis määrati ICP-OES kaudu, varieerus 791 kuni 152345 µg maski kohta. Hinnanguline TiO2 mass kangakiudude pinnal varieerus 17 kuni 4394 µg ja ületas süstemaatiliselt aktsepteeritava TiO2 taseme sissehingamisel (3,6 µg) olukorras, kus näomakse peab kandma tihti ja intensiivselt.

Uuringus ei tehtud oletusi, kui suure tõenäosusega TiO2 osakesed maskidest vabanevad, kuna osakeste vabanemist ja sissehingatava aine kogust näomaskide kandmisel ei olnud võimalik otseselt mõõta.

Maskide kandmise tähtsus COVID-19 vastu on autorite hinnagul vaieldamatu. Sellest hoolimata rõhutavad antud töö tulemused põhjalike uuringute vajalikkust nanotehnoloogia kasutamisel erinevates kangastes, vältimaks võimalikke kahjulikke kaugtagajärgi, mis halvasti reguleeritud kasutamisest tulenevad. Samuti rõhutasid autorid uuringute vajalikkust reguleerimisstandardite loomiseks, mis piiraks TiO2 osakeste kogust maskides või lõpetaksid järkjärgult nende olemasolu seal, järgides ohutu disaini põhimõtet.

Toimetas Teadusuudis.ee kollektiiv
Viited:


[1] E. Verleysen, M. Ledecq et al. “Titanium dioxide particles frequently present in face masks intended for general use require regulatory control”. Nature. Scientific Reports volume 12, Article number: 2529) 15.02.2022. https://www.nature.com/articles/s41598-022-06605-wKommentaarid, täiendused:

Ootame Teie kommentaare ja korrektsioone aadressil toimetus@teadusuudis.ee