05.05.2022

Neljanda doosi uuring eirab läbipõdemisega saadud immuunsust

Autor: Kaari Saarma, Covid-19 uurija, MSc, molekulaarbioloogias

 

Iisraeli mahukas uuringus oli 4. doosi kaitse nakatumise vastu võrdluses 3. doosiga tagasihoidlik ja kadus alla kahe kuuga. Kaitse raske haigestumise vastu oli 3,5-kordne, ent selle püsimist kinnitavad vaid kuue nädala andmed. Uuringust jäeti taotluslikult välja haiguse läbipõdenud ja vaktsineerimata inimesed, kuigi just nende haigestumist tuleks 4. doosi grupiga võrrelda, et hinnata 4. doosi reaalset kasu, sest omikroniga nakatumine on laialdane nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimeste hulgas.
 
Teadusajakiri New England Journal of Medicine avaldas aprillis 2022 suuremahulise Iisraeli uuringu, milles võrreldi omavahel 3 ja 4 doosi saanud inimeste nakatumist ja raskelt haigestumist omikron tüve leviku ajal.[1] Uuringus polnud platseebogruppi, seega tegemist pole kliinilise uuringuga, millega saaks usaldusväärselt mõõta vaktsiini ohutust ja tõhusust. Lisaks ei kaasatud uuringusse vaktsineerimata inimesi, keda oleks võinud kasutada kontrollgrupina.
 
Neljanda doosi kaitse sümptomaatilise nakatumise vastu võrdluses 3. doosiga hakkas langema juba 4 nädalat pärast vaktsineerimist ja kadus täielikult 8 nädala jooksul. Paari nädala vältel oli kaitse kuni kahekordne. Kaitse nakatumise vastu oli seega tagasihoidlik ja äärmiselt lühike. Pole teada, kui suur oli see kaitse võrdluses vaktsineerimata inimestega. Pole ka teada, mis sai pärast 8. nädalat.
 
Nakatumise ärahoidmisest olulisem on vaktsiini võime ära hoida raskekujulist haigust. Kui vaktsiin hoiab ära raske haigestumise, ent mitte nakatumise ja kergelt põdemise, siis on selle positiivseks tagajärjeks mitmekülgse loomuliku immuunkaitse kujunemine – kaitse, millesarnast ükski vaktsiin hetkel omaette ei paku.
 
Uuringus esines 4. doosi saanutel 4 nädalat pärast vaktsineerimist rasket haigust 3,5 korda vähem kui neil, kel oli 3. doosist möödunud üle 4 kuu. Kaitse püsis samal tasemel ka 6 nädalat pärast vaktsineerimist, ent edasise kulu kohta andmed puuduvad. Uuringu teadlaste hinnangul on neljanda doosi absoluutne kasu tagasihoidlik.
 
Uuringus loeti 3. doosi gruppi need inimesed, kel oli vaktsineerimisest möödas vähemalt 4 kuud. Inimene loeti 4. doosiga vaktsineerituks siis, kui vaktsineerimisest oli möödas vähemalt 8 päeva. Uuringus kasutati nö sisemise kontrollina inimesi, kel oli 4. doosist möödas 3-7 päeva ehk liiga lühike aeg immuunkaitse kujunemiseks. Huvitav on see, et neil esines raskelt haigestumist isegi veidi rohkem kui 3 doosi grupil, mis võib viidata sellele, et esimesel nädalal pärast vaktsineerimist on immuunkaitse madalam kui enne vaktsineerimist.
 
Uuringust jäeti taotuslikult välja inimesed, kes olid varasemalt haigust põdenud. Seetõttu pole uuringus võimalik võrrelda seda, kui hästi on 3 või 4 doosiga inimesed kaitstud raske haigestumise ja nakatumise eest võrreldes nendega, kes on haiguse läbi põdenud. Ometi oleks see info vajalik õigete otsuste langetamiseks, kuna suur protsent inimesi on tänaseks juba haigusega kokku puutunud. Miks jäetakse läbipõdenud uuringust välja ajal, mil omikroni laine on juba rahvastikust üle käinud ja läbipõdemine on ka pärast 2-3 doosi saamist massiline?
 
Uuringu kavanduses on kaks asjaolu, mis näitavad 4. doosi mõju tegelikust paremas valguses: uuringu lühike kestus, mille jooksul pole kaitse raske haiguse vastu jõudnud veel kaduda ning teiseks ka läbipõdenute uuringust välja jätmine. Kui aastal 2020 võis läbipõdenute väljajätmist uuringutest põhjendada ettekäändega, et läbipõdenuid oli populatsioonis veel vähe, siis aastast 2021 pole seda argumenti võimalik enam kasutada.
 
Kümnete varasemate uuringute põhjal on teada, et läbipõdemine annab mitmekesisema ja pikemaajalise immuunsuse võrreldes kahedoosilise vaktsineerimisega.[2] [3] Lisaks näitavad mitmed uuringud, et läbipõdenud ei saa vaktsiinist suurt kasu. Väikest efekti omab küll esimene doos, mitte aga teine ega kolmas. Kui võtta arvesse vaktsineerimisega kaasnevaid terviseriske, võib vaielda ka esimese doosi kasulikkuse üle läbipõdenutel.
 
Uuringusse polnud võrdlusgrupina kaasatud ka vaktsineerimata inimesi, kuigi Iisraelis on üle miljoni inimese otsustanud end mitte vaktsineerida.
 
Neljanda doosi kasutamise mõttekuse hindamiseks oleks olnud oluline võrrelda raskelt haigestumist järgmiste gruppide vahel:
1. Vaktsineeritud 1-3 doosiga ja ühtaegu ka haiguse läbipõdenud – ehk need, kellel on hübriidimmuunsus;
2. Haiguse läbipõdenud, vaktsineerimata inimesed;
3. Kolme doosiga vaktsineeritud;
4. Nelja doosiga vaktsineeritud;
5. Vaktsineerimata inimesed, kes pole haigust läbi põdenud.
 


Viited:


[1] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201570
[2] https://epl.delfi.ee/artikkel/94845423/teadlased-labipodenute-covid-i-toend-peaks-kehtima-vahemalt-12-kuud
[3] https://www.medscape.co.uk/viewarticle/covid-19-why-are-we-ignoring-infection-acquired-immunity-2022a1000ifdKommentaarid, täiendused:

Ootame Teie kommentaare ja korrektsioone aadressil toimetus@teadusuudis.ee