18.11.2023

Pressikonverents "MILLISED ON WHO LEPINGUTE OHUD EESTILE?" 21.11.2023 Tallinnas

Tallinnas toimub 21. novembril algusega kell 17.00 pressikonverents teemal “Millised on WHO lepingute ohud Eestile?”. Konverentsi korraldab MTÜ WCH Estonia, mis on rahvusvahelise organisatsiooni World Council for Health (ülemaailmne tervisenõukogu) liige.

World Council For Health (WCH) on ülemaailmne tervisenõukogu, mis kogunes esmakordselt 2021. aastal Inglismaal koroonakriisi tipphetkel. Nõukogu moodustasid erinevate riikide terviseeksperdid, et kaitsta inimõigusi ja tervisevabadust, seistes negatiivsete rahvatervist puudutavate otsuste vastu eesmärgiga säilitada isikuvabadust ning tagada meditsiinieetika põhimõtted.

WCH-ga on tänaseks liitunud 45-s riigis kokku üle 200 organisatsiooni, kus erinevate valdkondade eksperdid (nt meditsiini-, keskkonna-, energeetikateadlased ja mitmete teiste valdkondade esindajad) teevad koostööd selle nimel, et elukeskkond saaks kas vähemalt samaväärseks või veelgi paremaks, kui see oli enne koroonakriisi ning et saaksime elada inimväärset elu vabas demokraatlikus ausas, heatahtlikus ning õiglases ühiskonnas.

WCH Estonia saatis 15. novembril kutse pressikonverentsil osalemiseks Riigikogu liikmetele, Vabariigi Presidendile, peaministrile, õiguskantslerile, terviseministrile, sotsiaalministeeriumile, kaitseministeeriumile ja justiitsministeeriumile. Avaldame kutse alljärgnevas.

 

Hea riigijuht, riigikogu liige, minister, ametnik, ajakirjanik
 
Olete kutsutud pressikonverentsile, mille teemaks on:
„MILLISED ON WHO LEPINGUTE OHUD EESTILE?"
Pressikonverents toimub 21. novembril kell 17-20 Nordic Hotel Forumi Hotellis
 
Esinevad:
Philipp Kruse
– jurist, Šveits 
 
Dr Meryl Nass – sisearst (Maine, USA), bioloogilise sõja epidemioloog ja siberi katku ekspert
 
Andrew Bridgen – parlamendiliige, Ühendkuningriik
 
Anti Poolamets – jurist, poliitik, Eesti. 
 
Praegu on käimas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) töörühma poolt algatatud muudatusettepanekute tegemine kehtivasse Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade dokumenti (2005).[1]

Üldsuse eest suures osas varjatult toimunud läbirääkimiste tulemusel on tervise-eeskirjade teksti jõudnud mitmeid muudatusi, mis on vastuolus vaba maailma väärtuste, inimõiguste ja indiviidi kehalise puutumatusega. Tõenäoliselt muutuksid tänaseks kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud Covid-19 kriisis kasutatud meetmed tulevaste tervisekriiside korral meile kohustuslikuks. Milline on võimalus, et WHO võtab endale õiguse nende poolt määratud tingimustel väljakuulutatud rahvatervise hädaolukorra puhul sundida meid eirama siseriiklikke seadusi, seal hulgas Eesti Vabariigi Põhiseadust?
 
Peatselt on saabumas oluline tähtaeg, mis on jäänud suuresti tähelepanuta. Kui Eesti riigi poolt saadetakse enne käesoleva aasta 1. detsembrit WHO peadirektorile teade, et Eesti ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade jõustumistähtaegade lühendamisega, siis saab meie riik ühe aasta ajapikendust ja muudatusettepanekud hakkavad meie jaoks kehtima alates 1. juunist 2026. Liikmesriikides, kus pole avaldatud soovi saada ajapikendust, hakkavad muudatusettepanekud kehtima alates 1. juunist 2025.[2]

Juhul, kui Eesti riik siiski soovib muudatusettepanekute kiiremat jõustumist, saame me oma jõustumistähtaegade tagasilükkamise igal ajal tagasi võtta.[2] Enne seda tuleks aga tervise-eeskirjade dokument avatult ja põhjalikult koos arstide, teadlaste, juristide ning inimõiguste spetsialistidega läbi töötada. Saabuv pressikonverents annab osalejale hea võimaluse end teemaga kurssi viia. Tegu on esimese WHO lepingute muudatusi puudutava avaliku diskussiooniga Eestis.

Palume, et võimaluse korral annaksid oma eksperthinnangu Riigikogu liikmed dr Irja Lutsar ja dr Karmen Joller.

Ettekanded ja vestluspaneel toimuvad inglise keeles.  

Oma esinemissoovist palume anda teada pressikonverentsi korraldajale hiljemalt 17.11.2023 aadessil: info@wchestonia.ee

Lugupidamisega,
WCH EstoniaViited:

[1] WHO Second Meeting of the Working Group on Amendments to the 
International Health Regulations (2005), Provisional agenda item 6 
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf [2] Seventy-Fifth World Health Assembly A75/A/Conf./7 Rev.1 Agenda Item 16.2
27 May 2022
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_ACONF7Rev1-en.pdf 
 Kommentaarid, täiendused:

Ootame Teie kommentaare ja korrektsioone aadressil toimetus@teadusuudis.ee